Energieneutraal Huis Laten Bouwen  thumbnail

Energieneutraal Huis Laten Bouwen

Published Oct 18, 23
7 min read

Hebt u een woning gekocht die nog leegstaat of in aanbouw is? Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u de betaalde (hypotheek)rente en andere kosten aftrekken. Tijdens de periode waarin u niet voldoet aan de voorwaarden, is deze woning een box 3-bezitting en de schuld een box 3-schuld. Onder de volgende voorwaarden mag u de betaalde (hypotheek)rente en andere kosten aftrekken: Het is uw bedoeling om zelf in de nieuwe woning te gaan wonen.

Het gaat om een leegstaande woning, een woning in aanbouw of een nieuwbouwwoning. Verwacht u dat u in het kalenderjaar of in de 3 komende jaren in deze woning gaat wonen? En is deze verwachting reëel? Dan mag u voor deze woning de betaalde rente en kosten aftrekken. Op het moment dat deze verwachting niet meer reëel is, voldoet u niet meer aan de voorwaarden en mag u niet de betaalde rente en kosten aftrekken.

U koopt op 9 maart 2020 een woning die u eerst wilt verbouwen. U gaat de verbouwing zelf uitvoeren. U verwacht dat u in 2024 klaar bent met de verbouwing en in de woning gaat wonen. U gaat dus niet in de woning wonen in een van de 3 jaren volgend op de aankoop van de woning.

U moet de waarde van de woning en de hoogte van de schuld opgeven in box 3. In 2021 wordt u voor een jaar uitgezonden door uw werkgever. Daarom kunt u niet eerder dan in 2025 in de woning gaan wonen. Dat betekent dat u ook in de aangifte over 2021 de (hypotheek)rente en andere kosten niet kunt aftrekken.

In 2022 kunt u de verbouwing weer oppakken. U hebt de reële verwachting dat u in 2025 in de woning kunt gaan wonen. Dat betekent dat u in de aangifte over 2022 de betaalde (hypotheek)rente en andere kosten kunt aftrekken. We beschouwen uw woning ook als leegstaand als u met een tijdelijke bewoner de volgende afspraken hebt gemaakt.

U maakt aannemelijk dat u in deze woning gaat wonen in het jaar van het sluiten van de koop- of aanneemovereenkomst, of in een van de 3 daaropvolgende jaren. Hebt u een bouwterrein gekocht? En zijn de bouwwerkzaamheden gestart? Dan hebt u tot maximaal 6 maanden voor de datum van het begin van de werkzaamheden al een woning in aanbouw, tenzij die datum eerder is dan de aankoopdatum.

U zult dan aannemelijk moeten maken dat u in deze woning gaat wonen in het jaar waarin u het bouwterrein hebt gekocht, of in een van de 3 daaropvolgende jaren. U koopt op 1 mei 2021 een bouwterrein. Op 1 juli 2021 begint u met de bouwwerkzaamheden. U verwacht dat u op 1 december 2022 in de woning gaat wonen.

U koopt op 1 mei 2021 een bouwterrein. Op 1 mei 2022 begint u met de bouwwerkzaamheden. In dit jaar doet u verder niks met het bouwterrein. U verwacht dat u op 1 mei 2024 in de woning gaat wonen. Vanaf 1 november 2021 hebt u een woning in aanbouw.

Op 1 mei 2022 begint u met de bouwwerkzaamheden. Vanaf 1 mei 2021 bent u al wel bezig geweest met de voorbereidingen, zoals vergunningen aanvragen en offertes opvragen bij aannemers. U verwacht dat u op 1 mei 2024 in de woning gaat wonen. Vanaf 1 november 2021 hebt u een woning in aanbouw.

Het eigenwoningforfait is € 0 tijdens de periode dat de woning in aanbouw is, of dat de nieuwe woning leeg staat. Verhuist u vanuit een andere eigen woning? Vul dan in uw aangifte voor beide woningen het eigenwoningforfait in voor de periode dat u in die woning woont. Is de nieuwe woning uw eerste (koop)woning? Vul dan in uw aangifte het eigenwoningforfait in voor de periode dat u in die woning woont Zet u de nieuwe woning te koop voordat u er zelf gaat wonen? Dan blijft de woning gedurende 3 jaar na het jaar van aankoop een eigen woning als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: U hebt de woning gekocht om er zelf in te gaan wonen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag u de betaalde rente aftrekken in box 1. In de volgende gevallen beschouwen wij uw nieuwe woning niet als een eigen woning: U verhuurt de nieuwe woning nog tijdelijk aan de verkoper van de woning. U verhuurt de woning tijdelijk voordat u er zelf in gaat wonen.

De aftrekbare kosten eigen woning waar het meest gebruikt van wordt gemaakt is de hypotheekrenteaftrek. Van je hypotheekverstrekker ontvang je een jaaropgave. Daarop staat het totale bedrag aan hypotheekrente dat je betaald hebt over het afgelopen jaar. In de meeste gevallen mag je (een percentage van) dit bedrag aftrekken van je bruto inkomen op je belastingaangifte.

Je kunt er ook voor kiezen om dit bedrag maandelijks uit te laten keren. Daar moet je dan wel een voorlopige aanslag voor aanvragen. Heb je na 1 januari 2013 een hypotheek afgesloten die je in maximaal 30 jaar annuïtair of lineair volledig aflost? Dan heb je 30 jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek vanaf de ingangsdatum.

Kocht je je huis vóór 2013 dan mag je de hypotheekrente ook 30 jaar aftrekken met een aflossingsvrije hypotheek vanaf de ingangsdatum. De fiscus begint met tellen vanaf 2001 voor hypotheken die voor die tijd werden afgesloten. Anders geldt gewoon het jaar waarin je de hypotheek afsloot. Als je na 2013 een aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten dan is de rente op dit leningdeel niet aftrekbaar.

Staat het geleende geld in een bouwdepot, dan heb je twee jaar om te verbouwen. Gedurende die periode mag je de rente aftrekken. Heb je in 2022 een woning gekocht? Dan kun je bij het invullen van je belastingaangifte flink wat kosten die je maakte aftrekken van je inkomen. Deze aftrekbare kosten eigen woning zijn als volgt: Kosten voor het hypotheekadvies en de bemiddeling Notariskosten voor de hypotheekakte (inclusief kadastrale kosten).

Qua eigenwoningforfait betaal je alleen voor het huis waar je daadwerkelijk in woont. Koos jij er net als veel andere huiseigenaren afgelopen jaar voor hypotheek oversluiten? Dan mag je deze kosten opvoeren op je aangifte: Taxatiekosten voor het verkrijgen hypotheek; Notariskosten voor de hypotheekakte; Kosten voor hypotheekadvies en de bemiddeling; Kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie; Het laten opstellen van een bouwkundig rapport; Royementskosten van de hypotheekakte; Boeterente voor vroegtijdig aflossen.

Met de stijgende huizenprijzen zijn veel woningen flink meer waard geworden. Dat is reden voor huiseigenaren om hun geldverstrekker te vragen om opnieuw naar de risico-klasse te kijken en deze bij te stellen (met mogelijk lagere maandlasten als resultaat). Is jouw risico-opslag aangepast afgelopen jaar? Dan heb je waarschijnlijk kosten gemaakt om de waarde van je huis aan te tonen.

Je betaalt namelijk een vergoeding voor het gebruik van de grond, ook wel erfpachtcanon genoemd. Dit bedrag mag je opvoeren op je aangifte. Heb je een lening afgesloten om de erfpacht af te kopen, dan mag je de rente daarover (gedeeltelijk) aftrekken. Ben je gescheiden en had je samen met je ex-partner een woning? Dan zijn er allerlei situaties denkbaar waarin je wel, geen of deels eigenaar bent van het huis en daar aftrekbare kosten voor maakt.

Stel je betaalt mee aan de hypotheek, hoewel je niet meer in het huis woont, dan is de hypotheekrente onder voorwaarden nog twee jaar aftrekbaar. Was je getrouwd in gemeenschap van goederen, dan telt alles voor de helft: de rente-aftrek, het eigenwoningforfait, et cetera. Is de afspraak dat één van beide partners in het huis blijft wonen, dan geeft diegene het eigenwoningforfait als ontvangen alimentatie op en trekt de ander het juist af.

Dat kan in sommige gevallen belastingvoordeel opleveren! Maak een afspraak met één van onze adviseurs voor meer informatie. Heb je een eigen woning, dan telt de Belastingdienst een percentage van de WOZ-waarde bij je inkomen op. Dit bedrag noem je het eigenwoningforfait. Geen aftrekpost maar een fiscale bijtelling dus. Voor belastingjaar 2022 bedraagt het eigenwoningforfait 0,45% voor woningen met een WOZ-waarde van € 75.

113.000,-. Over het bedrag boven die grens wordt gerekend met 2,35%. Nu je weet welke posten je mag aftrekken, is het wel zo handig om ook te weten welke kosten je niet mag aftrekken bij het invullen van je belastingaangifte. Er zijn namelijk een aantal kosten waarbij vaak wordt gedacht dat deze ook afgetrokken mogen worden bij de belasting, terwijl dat niet het geval is.

Latest Posts

Duurzaam Levensloopbestendig Klein Huis Bouwen

Published May 20, 24
7 min read

Kantoor Aan Huis Bouwen

Published May 08, 24
8 min read

Grond Kopen Voor Huis Bouwen

Published May 04, 24
7 min read