Huis Met Bijgebouw Te Koop West Vlaanderen thumbnail

Huis Met Bijgebouw Te Koop West Vlaanderen

Published Jun 15, 22
5 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Vergunning

2.3. 1 Ruiselede-centrum (zie plannr - houten bijgebouw. 1/7) Woning Aalterstraat Kruiswegestraat Het einde van de Kruiswegestraat is langs de noordzijde bestemd als woongebied volgens het gewestplan. De zuidelijke zijde is agrarisch gebied. Via een verkaveling zijn aan de zuidzijde van de weg 7 woningen gerealiseerd (bijgebouw slopen). Tussen deze verkaveling en het woongebied van de tuinwijk zijn nog twee woningen gelegen - bijgebouw met rieten dak.

Het spreekt voor zich dat deze woningen dan ook aansluitend bij het wonen kunnen W3 W3 , Revisie 1 Pagina 33 van 85 INVENTARIS EN CATEGORISERING ZONEVREEMDE WONINGEN 4. 2.3. 2 Landelijk woongebied Bruggesteenweg (zie plannr. 2/7) Op de kop van de Abeelstraat is een woning (W4) gelegen die, hoewel ze aan de overzijde van de weg is gelegen, toch morfologisch heel sterk aanleunt bij de wooncluster van de Bruggestraat-Abeelstraat.

Het is daarom niet logisch deze woning te beschouwen als een geïsoleerde woning in de open ruimte. Er wordt daarom geopteerd deze woning mee in te delen bij categorie I. Op de kruising tussen de Bruggesteenweg en de Abeelstraat is een driehoekig perceel ontstaan waarop een woning is gelegen. Deze woning (W5) werd ten tijde van het gewestplan niet mee ingekleurd bij het woongebied, hoewel het woongebied van de Bruggesteenweg nog even verder loopt aan het begin van de Abeelstraat.

Morfologisch sluit ze aan bij de wooncluster en kan ze niet beschouwd worden als een geïsoleerde woning in de open ruimte. Ze wordt meegenomen bij categorie I. kant en klaar bijgebouw. Tegenover deze woning liggen langs de Bruggesteenweg twee zonevreemde woningen (W6/7) die net buiten het landelijk woongebied zijn gelegen. Beide woonpercelen grenzen achteraan aan hetzelfde landbouwbedrijf - eiken bijgebouw limburg.

In de feiten vormen deze woningen dus één ruimtelijk geheel met de woonomgeving langs de Bruggesteenweg. Samen met de landbouwbedrijfswoning vormen ze de afwerking van de wooncluster langs de Bruggesteenweg. Hoewel ze juridisch niet direct aansluiten bij bestaand woongebied, door de tussenliggende landbouwbedrijfswoning, kunnen ze ook moeilijk beschouwd worden als geïsoleerde woningen in de open ruimte.

Bijgebouw PoutrelDe woning ontsluit via de Bruggesteenweg. Rekening houdend met deze specifieke context kan deze woning moeilijk beschouwd worden als een geïsoleerde woning in de open ruimte. bijgebouw prefab. Daarom wordt deze woning ingedeeld bij categorie I - kostprijs stenen bijgebouw. In het oosten van deze woonentiteit is eveneens een woning (W9) gelegen achter de 50 m grens van het woongebied.

De woning past zich in binnen de bestaande bebouwing in de buurt. De oostelijke grens valt samen met de oostelijke grens van de voorliggende woning en de zuidelijke grens ligt in het verlengde van de naastliggende tuinen - massief houten bijgebouw. De woning sluit daarmee perfect aan bij het bestaande landelijke woongebied en wordt daarom ondergebracht in categorie I - het steen antwerpen bijgebouw.

2.3. 3 W8 W9 Woning langs de Klaphullestraat (W11) Woning langs de Vlaagtweg (W10) De Klaphulle (zie plannr (houten bijgebouw plan). 3/7) Even verderop langs de Bruggesteenweg, op de splitsing met de Wingenesteenweg is het gehucht ‘De Klaphulle’ gelegen. In het begin van de Klaphullestraat, een zijstraat van de Bruggesteenweg, is een woning (W 11) gelegen die aansluit op de bebouwing van de Bruggesteenweg.

Het begin van de Vlaagtweg, tegenover de Klaphullestraat, is langs beide zijden bestemd als landelijk woongebied. Net buiten het woongebied is hier een zonevreemde woning gelegen ten noorden van de Vlaagtweg. bijgebouw op plat dak. Deze woning (W10) leunt volledig aan bij het woongebied. , Revisie 1 Pagina 35 van 85 INVENTARIS EN CATEGORISERING ZONEVREEMDE WONINGEN 4.

4 Doomkerke (zie plannr. 4/7) Woning Doomkerke (W12) In het noorden van Doomkerke is, langs de Bruggesteenweg, een woning (W12) net buiten het woongebied gelegen. Deze woning werd vergund op basis van een verkaveling die op dat moment eigenlijk vervallen was. De vergunning is echter nooit geschorst geworden. Om deze vreemde situatie op te heffen en gezien de woning ligt in gesloten tussen het woongebied en een landbouwbedrijfswoning wordt deze woning opgenomen bij categorie I - houtskeletbouw bijgebouw.

Bijgebouw In Hout Prijs2.3. 5 Kruiskerke (zie plannr. 5/7) W13 W13 Woning langs de Kruisbergstraat (W16) W16 In het westen, langs de Kruisbergstraat bevindt zich een dreef waarlangs een verkaveling is gelegen. Aansluitend op deze verkaveling is nog een woning (W13) gelegen. Deze woning wordt meegenomen in categorie I en krijgt gelijkaardige mogelijkheden als de woningen waarbij ze aansluit.In de ruimte tussen het landbouwbedrijf en het woongebied is een woning met tuin (W15) aanwezig. Aan de overkant van de weg is eveneens een woning (W14) (deels) buiten het woongebied gelegen. Deze woningen krijgen gelijkaardige mogelijkheden als het aangrenzende woongebied. Langs de Kruisbergstraat is een woning (W16) gelegen aansluitend op het landelijk woongebied maar op enige afstand van de weg.

Gezien het om één woning gaat kan dit beschouwd worden als een afwerking van het woongebied en wordt deze woning meegenomen in categorie I - vrijstelling bijgebouw. , Revisie 1 Pagina 36 van 85 INVENTARIS EN CATEGORISERING ZONEVREEMDE WONINGEN 4. 2.4 Langs de Zandbergstraat is een historisch gegroeide woningengroep aanwezig. Deze woningen werden ten tijde van het gewestplan echter niet helemaal mee afgebakend bij het wonen.

Het RUP wordt aangegrepen om deze vreemde situatie recht te zetten. W17 W18 Duiding van de woningen in kwetsbaar gebied van lokaal belang Er zijn binnen de gemeente 6 woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden gelegen - bijgebouw douglas. Daarvan zijn 2 woningen ondergebracht bij de gebieden van bovenlokaal belang, waar de bepalingen van de Codex voor ruimtelijk kwetsbare gebieden van toepassing blijven.

Zowel de woning langs de Maria-Aalterstraat als de woning langs de Bruggesteenweg zijn gelegen langs lokale verbindingswegen, lokale wegen I of II. De woningen langs de Veldkapellestraat zijn volledig omgeven door bos/groen en konden niet weergegeven worden. Woning Maria-Aalterstraat 10 W19 Woning Bruggesteenweg 120 W20 , Revisie 1 Pagina 37 van 85 4 - houten poolhouse.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Duurzaam Levensloopbestendig Klein Huis Bouwen

Published May 20, 24
7 min read

Kantoor Aan Huis Bouwen

Published May 08, 24
8 min read

Grond Kopen Voor Huis Bouwen

Published May 04, 24
7 min read